1985
juni
Standaard

Jaarverslag Seizoen DTO 1984-1985

Een terugblik met het oog op de toekomst

Bestuurlijk

Op 1 juli 1984 zijn RC Drienerlo-Tex en ESV DTO’39 officieel gefuseerd. Dit betekende dat RCDT opgeheven werd en er een rugby-afdeling bij DTO bijkwam. Tot dan bestond er bij DTO één bestuur, waar vrijwel alle zaken geregeld werden. In de nieuwe situatie leek dit onhandelbaar, zodat besloten werd dat elke afdeling zijn eigen bestuur zou krijgen waar de afdelingszaken geregeld dienden te worden.

Daarnaast bleef er een Hoofdbestuur bestaan waar de algemene zaken besproken konden worden en waar de nodige coördinatie tussen de afdelingen kon plaats vinden. Tevens bleven de financiën gecentraliseerd bij de verenigingspenningmeester.

Dit heeft voor het rugbybestuur geleid tot het volgende takenpakket: Read more

more